Skupština Sindikata Zastava oružje donela je odluku o raspisivanju izbora u Sindikalnoj organizaciji Zastava oružje.

Tokom ove i sledeće nedelje biće održani kandidacioni zborovi na kojima će se predlagati kandidati za organe i funkcije u Sindikatu.

Izbori će se održati 3. decembra ove godine. gde će 1.900 članova Sindikata birati predsednika Sindikata, kao i svoje predstavnike u Odboru i u Skupštini Sindikalne organizacije Zastava oružje.