Novim zakonom o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica neće biti ukinuto nijedno pravo koje su do sada ostvarivali, a radna grupa odobrila je i nadogradnju tih prava, rečeno je na javnoj raspravi o nacrtu ovog zakona.

- Javne rasprave su prilika da sa građanima utvrdimo šta može bolje da se uradi kada je reč o pravima boraca, invalida i porodicama palih boraca, rekao Saša Dujović, samostalni savetnik u Ministarstvu rada, i pozvao borce da se značajnije uključe sa svojim predlozima, kako bi ministarstvu i Vladi Srbiji omogućili da izrade kreativan i moderan, a pre svega za sve borce koristan zakon.

Javnu rasprava o Nacrtu zakona o pravima boraca, u Kragujevcu je organizovalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Posle Vranja i Leskovca, Kragujevac je treći grad u kome se organizuje Javna rasprava o Nacrt novog zakona. 

Kako je rečeno ideja novog zakona je da se posle promene više država i još uvek aktuelnih propisa iz vremena SFRJ i SRJ, dobije jedinstven krovni zakon kojim će biti obuhvaćeni svi zakonski i podzakonski propisi, pravilnici, zaključci, uredbe, protokoli.

Zakonom se regulišu prava boraca NOR-a, ratova ’90-ih, ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, porodica palih boraca, porodica umrlih vojnih invalida, civilnih invalida rata, članova porodica civilnih žrtava rata i članova porodica umrlih civilnih invalida rata.

Inače, javne rasprave do 3. juna biće održane u još 10 gradova u Srbiji.