Javni gradski prevoz je mali izvor zagađenja vazduha u Kragujevcu, pokazala je analiza Strukovnog udruženja „Sigurne staze”. Naime, ovo udruženje pokrenulo je vebsajt ekobus.rs, sa idejom da izmeri koliko javni prevoz u Kragujevcu doprinosi zagađenju vazduha u gradu. Analiza je rađena ukrštanjem podataka o kvalitetu vazduha i linijama gradskog prevoza

- Analizirajući podatke nivoa izmerenog zagađenja vazduha po godišnjim dobima na odabranim lokacijama i učestalost gradskog prevoza grada Kragujevca, na grafikonima koji su dostupni na sajtu www.ekobus.rs uočljivo je nepodudaranje „pikova” čestičnog zagađenja (PM2.5 i PM 10) izmerenog na mernim stanicama sa „pikovima” u frekventnosti gradskog autobuskog saobraćaja, navodi se u ovoj analizi.

Drugim rečima, javni gradski prevoz je „dobar za životnu sredinu” za kretanje kroz grad.

Inače, vebsajt se zasniva na GIS (geografski informacioni sistemi) tehnologiji, te vizuelno i prostorno prikazuje podatke o svim trasama javnog gradskog prevoza i „pikovima“ u zagađenju vazduha tokom dana, koristeći zvanične izvore podataka, kao i građanske merne stanice.

Uz otvorene podatke, slična analiza se može sprovesti u svakom gradu Republike Srbije, sa idejom da se podstiče donošenje pametnih odluka u razvoju održivih gradova koji su pristupačni, sa dobrim sistemom javnog prevoza, biciklističkom i pešačkom infrastrukturom i sa velikim brojem zelenih površina.

Da podsetimo, Kragujevac je prvi grad u Srbiji koji je još 2009. godine, u javni gradski prevoz uveo ekološke niskopodne autobuse na komprimovani prirodni gas.

Sa druge strane, ljubitelji bicikala u Kragujevcu već godinama ističu da na teritoriji grada nema dovoljno biciklističkih staza.

Platforma Ekobus realizovana je u okviru projekta „Otvoreni podaci za održivi razvoj”, koji sprovodi Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Više o projektu možete pronaći na ovom LINK-u.