Novoformirano kragujevačko preduzeće JKP „Šumadija”, nastalo spajanjem pet gradskih komunalnih preduzeća, u novu godinu ušlo je opterećeno starim kreditima, a rukovodstvo planira novo milionsko zaduživanje od čak 13,8 miliona evra.

Kredit od 13 miliona evra biće, ako je suditi po Programu poslovanj  za 2019. godinu, „za nabavku osnovnih sredstava i finansiranje projekata za izvođenje radova”. Ovaj dugoročni kredit biće uzet sa rokom otplate od 10 godina, i grejs periodom od 24 meseca (periodom u kome se plaća samo kamata, ali ne i osnovni dug).

Iz ovog kredita biće, između ostalog, finansirana izgradnja javne garaže u Ulici Kneza Miloša, rekonstrukcija centralne gradske pijace pod kojom će takođe biti izgrađena garaža, uređenje Varoškog, Palilulskog i groblja Bozman, nova autobuska stajališta...

JKP „Šumadija” namerava da podigne i kratkoročni revolving kredit za finansiranje izmirenja obaveza prema zaposlenima po osnovu socijalnog programa u iznosu od 800.000 evra, sa rokom otplate do 12 meseci i povlačenjem sredstava putem kreditnih tranši.

- Ova kreditna linija realizuje se putem Aneksa postojećeg kratkoročnog kredita kod Unikredit banke a.d. Beograd, koji ističe dana 25.12.2018. godine i koji je odobren u iznosu od 200.000 evra, navodi se u Programu poslovanja preduzeća za 2019. godinu.

Na posletku, tu je i kredit za refinansiranje kreditnih obaveza preduzeća koja su ušla u sastav JKP „Šumadija” – Čistoće, Gradskih tržnica, Gradskih grobalja i Parking servisa. Ova preduzeća su na dan 31.12. 2018. godine ukupno bila zadužena kreditima u iznosu od 132.620.000 dinara.

Preduzeće JKP „Šumadija” za 2019. godinu planira „da u okviru jedne kreditne linije objedini sve kreditne obaveze preduzeća prenosilaca kod različitih banaka, sa različitim uslovima odobrenja kredita u vidu jedne kreditne linije po najpovoljnijim uslovima na tržištu, koja će omogućiti efikasnije finansijsko praćenje i kontrolu kreditne zaduženosti”.