Na koji način će biti organizovan upis na fakultete Univeriteta u Kragujevcu za sada nije poznato. Ono što se u ovom trenutku može zaključiti iz saopštenja objavljenog nakon sednice KONUS-a je da neće biti značajnijih pomeranja termina upisa.

- Ako bi obaveze učenika srednjih škola bile okončane blagovremeno, prema planovima Ministarstva, satnica za organizovanje prijemnih ispita za upis na fakultete ne bi trebalo da bude bitnije narušena, saopšteno je nakon sednice Rektorskog saveta Konferencije univerziteta Srbije (KONUS), održanoj 28. aprila.

Većina fakulteta Univerziteta u Kragujevcu objavila je na svojim sajtovima informatore. Pojedini fakuleteti poput Fakulteta inženjerskih nauka i Prirodno matematičkog fakulteta organizovali su pripremnu nastavu online. Lekcije su dostupne na sajtovima ovih kragujevačkih fakulteta.

Pravni fakultet u Kragujevcu organizovao je pretprijavljivanje, koje traje do 15. maja. Pretprijava se može popuniti i poslati online, (Vidi LINK), a bliže informacije budući studenti mogu dobiti i svakoga dana do 10 do 15 sati na telefon 062/354-679.

Inače, na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu u školskoj 2020/21 godini biće mesta za upis ukupno 3.286 studenata na osnovnim studijama.

Od tog broja 2.052 su mesta planirana za upis studenata koji će se školovati na teret budžeta, dok je još  1.234 mesta odvojeno za samofinansirajuće studente.

Senat Univerziteta u Kragujevcu doneo je i odluku o visini školarina. Najviše novca za studiranje o svom trošku moraće da izdvoje studenti Filološko umetničkog fakulteta u Kragujevcu, koji će učiti na Odseku za primenjenu i likovnu umetnost – 170.000 dinara.