Klinički centar Kragujevac raspisao je konkurs za zapošljavanje 5 medicinskih sestara tehničara, a Zavod za hitnu medicinsku pomoć dva medicinska tehničara.

Klinički centar zaposliće medicinske sestre opšteg smera, na Klinici za urologiju, nefrologiju i dijalizu, u Centru za nuklearnu medicinu, Operacionom centru, Centru za urgentnu medicinu i Klinici za kardiologiju.

Detalji konkursa mogu se naći na sledećem LINK-u.

Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac neophodne su 2 medicinske sestre - tehničara u Odeljenju za pružanje usluga na terenu. U pitanju je posao na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih.

Detalji konkursa mogu se naći na sledećem LINK-u.