Klinički centar Kragujevac dobio je akreditaciju na sedam godina, što je i najduži mogući zakonski rok na koji zdravstvena ustanova u Srbiji može biti akreditovana.

Sertifikat o akreditaciji Kliničkog centra Kragujevac, svečano je uručio Vladimir Arsenović, direktor Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije doc. dr Predragu Sazdanoviću, v.d. direktoru Kliničkog centra Kragujevac.

- Akreditacija sama po sebi treba da umanji neujednačenost u kvalitetu pružanja zdravstvenih usluga i smanji variranje ishoda u lečenju pacijenata, kroz standardizovanje svih protokola i procedura, od ulaska do izlaska pacijenta iz ustanove, što je Klinički centar Kragujevac uspešno ispunio, istakao je Vladimir Arsenović, direktor Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS).

On je dodao da je kragujevačli Klinički centar akreditacijom na 7 godina potvrdio predanost filozofiji stalnog preispitivanja i unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite, što je osnovni akcenat svih zadatih standarda u procesu akreditacije svake zdravstvene ustanove.