Klinički centar Kragujevac objavio je oglas za zapošljavanje 6 pomoćnh radnika na nezi bolesnika na ostalim bolničkim odeljenjima, kao I 3 servirke.

U pitanju je rad na određeno vreme od 12 meseci, sa probnim radom od 3 tri meseca, a neophodna je završena osnovna škola.

Rok za podnošenje prijava je 29 avgust. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Konačni rezultati konkursa biti objavljeni na sajtu Kliničkog centra Kragujevac (www.kc-kg.rs).

Prijave se podnose lično, u zatvorenoj koverti, preko pisarnice Kliničkog centra Kragujevac ili putem pošte na adresu: Klinički centar Kragujevac, Zmaj Jovina 30, 34000 Kragujevac. Obavezno naznačiti za koje se radno mesto konkuriše: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)”.

Više detalja o neophodnoj dokumentaciji moguće je naći OVDE.