Objedinjavanje 5 kragujevačkih komunalnih preduzeća u jedno JKP „Šumadija” ulazi ovih dana u završnicu. Za koji dan znaće se i ko koliko će ukupno radnika „Parking servisa”, „Čistoće”, „Zelenila”, „Tržnica” i „Gradskih groblja” postati tehnološki višak.

Direktorima ovih preduzeća, 6. decembra je istekao rok do kada je trebalo da rangiraju zaposlene i naprave spisak prekobrojnih.

Vladimir Maksimović, član gradskog veća za komunalnu delatnost, ističe da nisu pravljeni nikakvi spiskovi, već da je rađena nova organizaciona struktura.

- Na radna mesta iz te organizacione strukture imali su pravo da se jave svi zaposleni u ovih pet preduzeća koja se spajaju. Nakon toga se vršilo rangiranje na osnovu usvojenih kriterijuma. Najbolje rangirani radnici će biti raspoređeni na radna mesta za koja su se prijavili, kaže Maksimović.

Do 31.  decembra, ljudi koji nisu najbolje rangirani mogu da uzmu stimulativne otpremnine od 300 evra po godini staža. Nakon ovog datuma prekobrojni radnici neće moći da račinaju na ovakve otpremnine.

- Do kraja godine moramo da se uklopimo sa odlukom o maksimalnom broju zaposlenih u jedinici lokalne samouprave. Uspećemo u tome zaključno sa 31. decembrom, smatra Maksimović.

U ovih pet  preduzeće trenutno je zaposleno 605 radnika. Sistematizacijom novoosnovane firme JKP „Šumadija”, pod čijom kapom će se naći naredne godine, predviđeno je 484 radnika.

Da je preveliki broj zaposlenih u kragujevačkim javnim i javno komunalnim preduzećima upozoravao je i Fiskalni savet u svom izveštaju iz jula 2017. godine. Procena Fiskalnog saveta u tom momentu bila je da je u kragujevačkim javnim i javno komunalnim preduzećima ima 30 odsto radnika više nego što bi trebalo.

Spajanje pet komunalnih preduzeća u jedno započeto je u februaru ove godine. Gradsko veće je donošenje ove odluke pravdalo, između ostalog, i smanjenjem troškova, povećanjem ekonomičnosti i efikasnosti upravljanja i poslovanja.