Na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu u školskoj 2020/21 godini biće mesta za upis ukupno 3.286 studenata na osnovnim studijama.

Od tog broja 2.052 su mesta planirana za upis studenata koji će se školovati na teret budžeta, dok je još  1.234 mesta odvojeno za samofinansirajuće studente.

Senat Univerziteta u Kragujevcu doneo je i odluku o visini školarina. Najviše novca za studiranje o svom trošku moraće da izdvoje studenti Filološko umetničkog fakulteta u Kragujevcu, koji će učiti na Odseku za primenjenu i likovnu umetnost – 170.000 dinara.