Predsednik Skupštine grada Miroslav Petrašinović najavio je da će budžet za kulturu naredne godine biti oko 600 miliona dinara što je za tri odsto više nego 2021. godine. Iako će suma biti veća, od ukupnog budžeta grada Kragujevca, procenat koji se izdvaja za kulturu zapravo neće biti značajno povećan, jer će iznosti nešto više od 6 odsto.

Gotovo isti procenat iz gradskog budžeta izdvojen je za kulturu i tokom 2021. godine (6,49 %). Naime, za funkcionisanje ustanova kulture ove godine izdvojeno je 546.326.584 dinara, a za sufinsnsiranje programa u kulturi 43.620.570 dinara, dok je ukupan budžet grada iznosio 9,096 miliona dinara.

Od 2010. do danas grad Kragujevac je godišnje izdvajao između 6 i 7 odsto budžeta za funkcionisanje ustanova kulture i sufinasiranje različtih kulturnih programa i manifestacija, pokazuju podaci iz Strategije razvoja kulture.

Udeo budžeta za kulturu u gradskom budžetu najveći je bio 2018. godine, kada je iznosio 7,27 odsto, odnosno 436,95 miliona dinara.

Godinu dana kasnije iznos koji je namenjen kulturi bio je za 12 miliona dinara veći nego 2018. godine, ali je procenat pao na 7,1. Naredne 2020. godine smanjen je i iznos izdvajanja za kulturu, ali i procenat, pa je tako ukupan budžet za kulturu iznosio 426,7 miliona dinara, a odnosno 6,69 odsto novca koji čini gradsku kasu.

Ako se pogleda protekla decenija ubedljivo najmanji deo budžetskog kolača kultura je dobila 2013. godine – svega 5,32 odsto.

Inače, najveći deo budžeta za kulturu troši se na plate zaposlenih u ustanovama kulture, kao i na materijalne troškove, dok se tek petina novca namenjenih ustanovama troši na programe.

Tokom 2020. godine u programe je najviše uložio Muzički centar i to čak četvrtinu svog budžeta, dok su procentualno najmanje izdvojili Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“ (4 odsto) i Narodni muzej (5 odsto). Po 7 odsto svog budžeta na projekte i programe troše Knjaževsko-srpski teatar, Istorijski arhiv i Zavod za zaštitu spomenika kulture. Koraci u programe i projekte ulažu 11 odsto svog budžeta, CZNTK „Abrašević“ 14, Dom omladine 15, Spomen park 16, a Pozorište za decu Kragujevac 17 odsto.

Pored ustanova svake godine iz budžeta se finansiraju i različiti projekti udruženja građana, kao i manifestacije koje su od značaja za grad. (Vidi LINK)

Iako se jednocifren procenat izdvajanja za kulturu grada na Lepenici na prvi pogled možda nije impresivan, zapravo je znatno veći od procenta koji se za kulturi izdvaja iz budžeta Republike Srbije.

Tokom ove godine za kulturu je iz rešubličkog budžeta izdvojeno tek 0,76 odsto, od ukupne sume kojom je republika raspolagala.

Zakonom o budžetu za 2022. godinu, koji je 23. novembra usvojen u parlamentu, za kulturu i informisanje predviđeno je 14.770.854.000 dinara, odnosno oko 125,6 miliona evra, što je 0,87 odsto od ukupnog državnog budžeta (1.688,4 milijardi dinara).

Ako se oduzmu sredstva koja su predviđena za sistem javnog informisanja, onda je za kulturu izdvojeno u 2022. godini oko 0,79 odsto ukupnog državnog budžeta).