Ekipe Sektora niskogradnje JKP Šumadija završile su asfaltiranje Ulice Šumadijske divizije u MZ Denino brdo.

Asfaltiranju saobraćajnice u dužini od 180 metara čija je vrednost oko tri miona dinara prethodili su pripremni radovi u okviru kojih je urađena i atmosferska kanalizacija.

Miloš Radisavljević, rukovodilac Sektora niskogradnje je kazao da je u okviru pripremnih radova bilo dosta posla jer je trebalo uraditi kompletan iskop duž čitave ulice koja je bila u veoma lošem stanju, zatim je nanet nov kameni materijal, a šahte i slivnice su podignute na kotu nivelete.

- Pored dužine ulice asfaltiraćemo i deo kanalskog rova u nastavku saobraćajnice u dužini od oko 170 metara i ukupno će biti utrošeno oko 250 tona asfaltne mase. U donjem delu ulice širina kolovoza je četiri, a gornji deo 6 metara. Radove nastavljamo dalje u MZ 21. oktobar gde se radi na grebanju postojeće podloge većim delom dužine i cele širine Kopaoničke ulice kao i na krpljenju udarnih rupa, rekao je Radisavljević.

 Pored toga, ekipe i mehanizacije JKP Šumadija izvode radove na  nasipanju puta ka Bešnjaji i iskopavanju kanala prema selu Vlakča.