Palata pravde u Kragujevcu predata je na upotrebu sudovima i tužilaštvima koji su već počeli da rade u ovom novoizgrađenom objektu sa 24 sudnice i 74 kabineta. Sada se postavlja pitanje nove namene Zgrade suda u Kragujevcu.

Već poslednjih 10 godina sugerisano je da će ova zgrada postati Muzej, potom i da će deo zgrade biti namenjen kragujevačkoj Biblioteci. Ideja i predloga je bilo raznih.

Kako je poral Pressek saznao u gradskoj upravi grada Kragujevca, buduća namena zgrade okružnog suda u Kragujevcu, odnosno Zgrade suda, još uvek nije odlučena.

Naime, još uvek nisu završena sva imovinsko-pravna pitanja, odnosno grad Kragujevac još uvek nije vlasnik ovog objekta.

- Tek kada se ova pitanja završe doneće se odluka o budućoj nameni ovog monumentalnog zdanja, rečeno je za portal Pressek u gradskoj upravi.

Zgrada suda u centru Kragujevca sastoji se od prizemlja i sprata. Sagrađena je u periodu od 1902. do 1904. godine, prema projektu Nikole Nestorovića, jednog od najznačajnijih arhitekata u Srbiji.

Građena je kao reprezentativni objekat, sa nizom reljefnih, dekorativnih i arhitektonskih ukrasa i ornamenata na fasadama. Po svojim arhitektonskim i likovnim odlikama, ova zgrada se vezuje za evropska kretanja prve polovine prošlog veka i pripada evropskoj eklektici i bečkom secesionizmu.

Zgrada suda je zidana od čvrstog materijala, temelji su od čvrstog kamena, a zidovi od opeke. Na glavnoj fasadi je monumentalno stepenište sa velikim predvorjem tipičnim za javne građevine toga doba. Iznad centralne fasade je četvorostrana kupola sa ogradom od kovanog gvožđa. Dve figure, Pravda i Zakon su na krajevima krovnog venca. Prozori na prizemlju su završeni lučno, a na spratu arhitravno i nadvišeni trouglastim timpanonima.

Inače, ova zgrada utvrđena je za kulturno dobro, spomenik kulture, Rešenjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac br. 125/1, od 05.05.1969. godine, a kategorisana kao dobro od izuzetnog značaja 07.04.1979. godine (Sl.gl. SRS broj 14/79).

Po svojoj koncepciji, funkcionalnosti prostora i dekorativnoj ornamentici ova građevina spada u red najznačajnijijh javnih građevina iz prve polovine 20. veka u Srbiji.