Grad Kragujevac će sa 70 miliona dinara dokapitalizovati preduzeće „Šumadija DES”, a najveći deo te sume, čak 65 miliona, odlukom odbornika Skupštine grada, biće utrošen za izmirenje dospelih obaveza prema zaposlenima.  Ostalih 5 miliona dinara biće uloženo u nabavku novih mašina i modernizaciju proizvodnog procesa.

Inače, ideja lokalne samouprave je da država prenese svoj deo kapitala u ovom preduzeću na grad Kragujevac.  

- Time bi grad Kragujevac imao preko 50 posto, što znači da bismo na osnovu Zakona o javnim nabavkama mogli da poveravamo poslove preduzeću i da ga specijalizujemo za ono što nam je potrebno. To je održavanje parkovskog mobilijara, proizvodnja igrališta za koje već imaju sertifikate, održavanje bandera, ograda i slično, rekao je gradonačelnik Radomir Nikolić.

Ovo je najvažnija odluka, ocenio je Nikolić, jer se radi o očuvanju preduzeća koje služi za rahabailitaciju i zapošljavanje osoba rođenih sa invaliditetom.

Nikolić je podsetimo da je pre šest godina, nakon štrajka radnika, pokrenuta proizvodnju, a u međuvremenu je preduzeće dovedeno u stanje tekuće likvidnosti, a dug od 240 miliona dinara sveden je na 65 miliona.