Grad Kragujevac izdvojiće iz budžeta 25 miliona dinara za kreditiranje poljoprivredne proizvodnje i poboljšanje kvaliteta proizvoda. Novac će kroz javne konkurse biti dodeljivan poljoprivrednicima.  

 

Najviše novca, 8,5 miliona dinara, opredeljno je za isplatu podsticajnih sredstva za nabavku nove priključne mehanizacije.

 

Takođe, 4 miliona namenjeno je za sufinansiranje kamate poljoprivrednog kredita za kupovinu novog traktora, a 3,5 miliona dinara za nadoknadu dela troškova osiguranja useva, plodova i životinja.

 

Za isplatu podsticajnih sredstava za nabavku mašine i opreme za pripremu stočne hrane i opreme za stočarstvo planirano je tri miliona, a za isplatu dela troškova za prvo veštačko osemenjavanje krava i junica sa NV brojem 2,5 miliona dinara.

 

Za podsticajna sredstva za nabavku nove opreme za pčelarstvo opredeljeno je 1,5 milion dinara. Za nabavku plastenika, opreme za plasteničku proizvodnju i opreme za navodnjavanje, kao i za nabavku sadnog materijala voća i vinove loze biće izdvojeno po milion dinara na ime podsticajnih sredstava.

 

Svi javni pozivi biće objavljeni na zvaničnoj ineternet stranici grada Kragujevca www.kragujevac.rs i mesnim kancelarijama na seoskom području.

 

Rok za podnošenje zahteva je od dana objavljivanja pa do utroška sredstava planiranih za te namene, a najkasnije do 15. novembra tekuće godine.

 

Zahtevi će se razmatrati po redosledu podnošenja. Detaljne informacije se mogu dobiti u Odeljenju za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine na telefon 034/306-189 od 8 do 15,30 sati, svakog radnog dana u periodu trajanja javnog poziva.