Na inicijativu meštana i Saveta mesne zajednice Erdeč organizovana je akcija čišćenja ovog naselja uz podršku radnika i mehanizacije JKP Šumadija Kragujevac.

Uklonjena je divlja deponija sa zelene površine pored puta koji prolazi ka komponentašima FIAT-a i postavljeno je 7 kanti za odlaganje sitnog otpada – 3 na ulasku u naselje, 3 ispred zgrade Mesne zajednice i 1 ispred Osnovne škole „Dositej Obradović”.

Akcija će se nastaviti i narednih dana, a biće izvedeni radovi na košenju i čišćenju kako bi se uredio čitav prostor između reke Lepenice i FIAT-a na ulazu u naselje.