U Mesnoj zajednici Duleni radnici JKP Šumadija Kragujevac, produžili su liniju rasveta za 400 metara. Radovi na rasveti sa odgovarajućim svetiljkama izvedeni su na potezu Pavlovića potok.

U ovoj mesnoj zajednici u planu je realizacija produžetka linije rasvete i u Jatanskoj ulici.

Uporedo sa ovim radovima, obavljena je i zamena sijalica u Mesnim zajednicama Gornja Sabanta i Donja Sabanta.