Gradska uprava nije dovoljno transparentna u svom radu, zbog čega je grad Kragujevac dobio mnogo loših ocena u istraživanju organizacije Transparentnost Srbija. Od mogućih 100 poena, grad je osvojio svega 43.

Da stvar bude gora ovogodišnji rezultati lošiji su nego pre četiri godina, kada je ova organizacija radila prethodno istraživanje. Na listi od 145 gradova i opština Kragujevac se našao na 58 mestu, odnosno za 18 mesta niže nego prilikom prethodnog istraživanja.

Indeks  transparentnosti  lokalne  samouprave (LTI) je oruđe za merenje i ocenjivanje transparentnosti i rangiranje opština i gradova, koje je osmislila organizacija Transparentnost  Srbija. Prema metodlogiji TS, indeks transparentnostise izračunava kao zbir poena dobijenih na osnovu odgovora na indikatorska pitanja i kreće se u rasponu od 0 do 100. Pitanja se tiču rada gradske uprave, javnih preduzeća, odnosu prema građanima, javnih nabavki i slično.

Većina  negativnih  nalaza  identifikovanih u istraživanju 2015. i dalje postoji - neredovno ažuriranje Informatora o radu ili neobjavljivanje svih obaveznih podataka; nedostatak informacija o postupcima  donošenja odluka i nedostatak informacija o nekretninama i drugoj opštinskoj imovini.

U nekim segmentima, međutim, Kragujevac je nazadovao u odnosu na 2015. godinu. Na primer, odluke koje usvajaju skupština i gradsko veće više nisu na sajtu, ne objavlju se rezultati glasanja. Najniže ocene grad je dobio zbog lošeg organizovanja javnih rasprava o budžetu, i načina na koji se građani upoznaju sa trošenjem novca iz gradske kase. Rad organa grada Kragujevca u ovom domenu ocenjen je nulom.

Isti slučaj je i sa upoznavanjem građana sa mehanizmima za prijavljivanje korupcije, dostupnošću informacija od javog značaja, neobjavljivanjem plata funcionera i slično.

Svi detalji o ocenjivanju mogu se naći OVDE.

- Najveći izazov povećanju transparentnosti lokalnih samouprava u Srbiji predstavlja nepostojanje nacionalne politike koja bi se bavila tim pitanjem, ocenio je programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić na predstavljanju rezultata.

On je rekao da su bez takve politike, dobri rezultati najčešće posledica predanosti pojedinaca u lokalnim samoupravama.Nenadić je naglasi oda su rezultati najbolji u oblastima gde postoji izričita zakonska obaveza, kao što je sklučaj sa javnim nabavkama. Ali čak i u takvim slučajevima kada 80% ili 90% JLS ima pozitivne indikatore, nema prostora za zadovoljstvo jer to znači da 10 ili 20% JLS ne ispunjava zakonske obaveze.

Prema rezultatima istraživanja i rangiranja svih opština i gradova u Srbiji - LTI 2019. Najtransparentniji u Srbiji su Plandište sa indeksom 67 i Novi Pazar i Paraćin sa 66, dok je prosečna ocena cele Srbije 40.