Dr Nenad Filipović nije izabran za novog rektora Univerziteta u Kragujevcu, iako je bio jedini kandidat za tu poziciju. Dosadašnji v.d. rektor kragujevačkog Univerziteta nije dobio neophodan broj glasova članova Saveta.

U šturom saopštenju objavljenom nakon sednice Saveta, oržane 4. decembra, navodi se da će ovo telo Univerziteta već na narednoj sednici preduzeti dalje zakonske korake. (LINK)

Savet Univerziteta u Kragujevcu u junu je Filipovića, redovnog profesora softverskog inženjeringa na Fakultetu inženjerskih nauka, izabrao za vršioca dužnosti rektora tog Univerziteta. On je tada izabran na period od šest meseci, a njegov izbor javnim glasanjem podržalo je 20 od ukupno 21 člana Saveta.

Kandidaturu Nenada Filipovića za rektora podržalo je11 fakulteta , kao i 25 članova Senata ( od ukupno 29) na sednici održanoj 23. novembra.