Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima, objavila je Javni poziv za podnošenje Zahtev za priznavanje prava na naknadu dela toškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice, za radnu 2020/21 godinu, za decu koja se nalaze na Izvodu iz liste čekanja sa 62.9735 bodova zaključno sa 62.0014 bodova.

Rok za podnošenje zahteva je 16. oktobar, a zahtev može podneti samo roditelj, staratelj ili hranitelj deteta.

Obrazac zahteva može se preuzeti lično ili na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kragujevca www.kragujevac.rs, a predaje se neposredno Gradskoj upravi za društvene delatnosti i poslove sa građanima u Ulici Cara Lazara br. 15, od ponedeljka 28. septembra u vremenu od 9 do 14 sati.

Broj raspoloživih kapaciteta odnosno slobodnih mesta privatnih predškolskih ustanova sa uslovima, uz tekst Javnog poziva se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kragujevca. (Vidi LINK)