U okviru ciklusa besplatnih obuka za nezaposlene žene udruženje „Putokaz” iz Kragujevca organizuje u saradnji sa Udruženjem žena na prekretnici iz Beograda završnu obuku iz oblasti socijalnog preduzetništva 6. i 7. oktobra, od 10 do 14 sati i 8. oktobra od 12 do 16 sati u Biznis inovacionom centru u Kragujevcu.

Cilj obuke je podizanje nivoa preduzetničkih znanja i veština potencijalnih preduzetnika, čime se stvara mogućnost formiranja novih privrednih subjekata, kako bi se smanjenjila nezaposlenost kroz samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta.

Između ostalog, biće reči i o registraciji i osnivanju različitih oblika privrednih subjekata (preduzetnika, privrednih društava, udruženja, zadruga). Kroz praktičan rad govoriće se i o tome koje su osobine i motivi preduzetnika, kakva je procedura i koji su uslovi za registraciju privrednih subjekata, a govoriće se i o porezima i doprinosima, izvorima finansiranja i izradi Biznis plana.

Trećeg dana obuke u fokusu će biti marketing i prodaja. Obuka je namenjena početnicima u poslovanju i malim i srednjim preduzećima u ranim fazama razvoja, koja se susreću sa problemom da pronađu i zadrže dovoljan broj klijenata kojima mogu da prodaju svoj proizvod ili uslugu po profitabilnim cenama.

Interaktivni rad pomoći će polaznicama da definišu marketing vrednost, prepoznaju korisnike svojih usluga, odnosno klijente. S obzirom da je među nezaposlenim ženama veliki broj onih koje nude proizvode i usluge iz malih kućnih radionica govoriće se i o psihologiji prodaje, pripremama za prodaju - pitanjima u prodaji, slušanju i rezimiranju i zatvaranje prodaje. Sistem prodaje svakako će biti predstavljen kroz praktična znanja i veštine.

S obzirom da je broj učesnica na radionicama ograničen, sve zainteresovane mogu se prijaviti putum mail-a: putokaz.kragujevac@yahoo.com ili telefonom na broj 064/618-11-77.

Obuku iz socijalnog preduzetništva udruženje Putokaz Kragujevac organizuje u saradnji sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj i Biznis inovacionim centrom. Obuke će biti organizovane  u utorak i sredu, 6. i 7. oktobra, od 10 do 14 sati, i u četvrtak, 8. oktobra od 12 do 16 sati.