Grad Kragujevac pokrenuo je još jedan korisnički servis –  jedinstven kol centar na broju 0800 112 113. Korisnički centar prilagođen je postupanju u vanrednom stanju izazvanom epidemijom korona virusa.

Prednost ovog korisničkog servisa je što građani ne moraju da pozivaju različite institucije, već će pozivom na jedan broj biti preusmereni na ustanovu odnosno uslugu koja im je potrebna.

Ukoliko su bili u kontaktu sa zaraženom osobom ili su doputovali iz inostranstva potrebno je da pritisnu taster 1 i biće preumereni na  Institut za javno zdravlje.

Ukoliko je sugrađanima potreban savet lekara ili imaju zdravstvenih problema, pritiskom na taster 2, poziv će biti preusmeren na  Dom zdravlja.

Za savet psihologa pritiskom na taster 3 dobiće Centar za mentalno zdravlje.

Za dostavu lekova na kućnu adresu, Apotekarsku ustanovu mogu dobiti pritiskom na taster 4.

Crveni krst koji je zadužen za dostavu namirnica na kućnu adresu, dobija se pritiskom na taster 5.

Za pomoć oko plaćanja komunalnih usluga, pritiskom na taster 6 biće preusmereni na BIC.

Svi koji žele da, kao volonteri, pružaju pomoć onima kojima je potrebna, pritiskom na taster 7 biće preusmereni na  Crveni krst.

Za kontakt sa operaterom – pritiskom na taster 8 bićete preusmereni na BIC.

Poziv na broj 0800 112 113 je besplatan. Inače, svi postojeći brojevi tih institucija ostaju i dalje u funkciji.