U Domu zdravlja Kragujevac, od petka, 20. marta, počinje sa radom ambulanta za febrilna stanja i respiratorne infekcije. Svi pacijenti sa povišenom temperaturom i znacima gripa (respiratorne infekcije) javljaju se u ovu ambulantu koja je smeštena u zgradi ATD-a (pratiti uputstva na kapiji i na objektu).

Broj telefona ambulante 034/6370-020 i 069/323-91-32. Ambulanta radi od 7 do 18  sati.

Brojevi telefona koji su dostupni sugrađanima za informacije (fiksni telefoni dostupni od 7 do 18 časova, a mobilni 24 časa): sve informacije o virusu COVID19: – 034/372-872, Preventivni centar Doma zdravlja Kragujevac, od 7 do 18 sati, 069/323-90-47 i 060/233-90-00, dostupni su građanima za informacije 24 sata.

Za kontakt sa izabranim lekarima: 034/500-100, Kol-centar Doma zdravlja Kragujevac, od 7 do 18 sati.