Komisija za dodelu pomoći humanitarnih paketa hrane najugroženijim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica na teritoriji grada Kragujevca raspisala je oglas za izbor korisnika koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje pomoći.

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je 2. oktobar 2020. godine. Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom se podnose u prostorijama Povereništva za izbeglice, u ulici Laze Marinkovića broj 60, svakog radnog dana, od 9 do 14 sati.

Potrebna dokumentacija i kriterijumi navedeni su u tekstu Oglasa.