Na teritoriji grada Kragujevca, u ponedeljka, 19. oktobra, počela je deratizacija, odnosno uništavanje pacova i miševa. Akcije će trajati tridesetak dana, a sprovodi se na gradskom, prigradskom i seoskom području.

Deratizacijom će biti obuhvaćene sve stambene zgrade, individualna domaćinstva, službene prostorije organa i stručnih službi grada, zelene površine, kompletna kanalizaciona mreža, divlja nehigijenska naselja, groblja, gradska deponija Jovanovac, divlje deponije, zatim obale reke Lepenice i ostalih reka i potoka na teritoriji svih mesnih zajednica...

Preparat za deratizaciju zvanično je registrovan i dozvoljen za upotrebu. Svi preparati će biti postavljeni u količini i na način da se spreče slučajna trovanja ljudi i životinja. Da bi se sistematska deratizacija uspešno obavila, neophodno je da građani dozvole pristup podrumskim prostorijama i dvorištima, kao i da prethodno  uklone otpatke iz podrumskih i tavanskih prostorija.

Akciju deratizacije finansira grad Kragujevac, što znači da je usluga besplatna za građane.