Univerzitet u Kragujevcu otvorio je prijave za Studentsku letnju stručnu praksu za studente završnih godina osnovnih, integrisanih i master akademskih studija sa namerom da im pruži priliku da tokom letnjih meseci stiču praktična iskustva i znanja stečena na fakultetu primene u praksi:

Otvoreni su konkursi u ustanovama čiji je osnivač grad Kragujevac, kao i konkursi na Institutu za javno zdravlje Kragujevac. Oba konkursa su otvorena do 26. juna 2022. godine.

Za Studentsku letnju stručnu praksu u ustanovama čiji je osnivač Grad Kragujevac mogu konkurisati studenti svih fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Dostupno je ukupno 85 mesta za obavljanje prakse u okviru 14 institucija.

Za Studentsku letnju stručnu praksu na Institutu za javno zdravlje Kragujevac mogu konkurisati studenti Fakulteta medicinskih nauka, Prirodno-matematičkog fakulteta i Agronomskog fakulteta. Dostupno je ukupno 20 mesta za obavljanje prakse u okviru 2 termina.

Studenti će imati priliku da pohađaju praksu u trajanju od mesec dana, tokom jula odnosno avgusta meseca.

Više informacije možete pronaći na ovom LINK-u.