Gotovo sve kragujevačke osnovne škole objavile su informacije o upisu u prvi razred na svojim sajtovima. Samim tim roditelji mogu direktno da upišu dete u željenu školu.

Upis u prvi razred je obavezan za decu koja do septembra 2020. godine pune od 6,5 do 7,5 godina. Ove školske godine obavezan je upis za decu rođenu 2013. godine i decu rođenu do kraja februara 2014. godine.

Prijava za željenu školu preuzima se sa sajta škole, popunjava, a zatim šalje na mail škole.

Spisak škola i kontakt podaci:

Osnovna škola „Dragiša Luković Španac“

Prijavu za upis možete preuzeti na sajtu škole (LINK), a zatim poslati na mail upisprvakaspanac@gmail.com

Osnovna škola „Dragiša Mihajlović“

Prijavu za upis možete preuzeti na sajtu škole (LINK), a zatim poslati na mail osdragisa6@gmail.com

Osnovna škola „Natalija Nana Nedeljković“

Prijavu za upis možete preuzeti na sajtu (LINK), a zatim poslati na mail osnatalija@gmail.com

Osnovna škola „Živadinka Divac“

Prijavu za upis možete preuzeti na sajtu škole (LINK), a zatim poslati na mail skolastara@gmail.com

Osnovna škola „Jovan Popović“

Prijavu za upis možete preuzeti na sajtu škole (LINK), a zatim poslati na mail osjpsekretar@gmail.com

Osnovna škola „Milutin i Draginja Todorović“

Prijavu za upis možete preuzeti na sajtu škole (LINK), a zatim poslati na mail upisprvakamdt@gmail.com.

Osnovna škola „Đura Jakšić“

Sekretar škole Jelena Mitrović, ovlašćena za davanje svih informacija roditeljima u vezi sa upisom učenika u prvi razred i to mejlom os.djurajaksic@mts.rs.

Takođe roditelji mogu da donesu popunjene prijave u školu, svakog radnog dana od 8 - 12 časova. ( Prijave su im podeljene pre vanrednog stanja preko svojih vaspitačica).

Osnovna škola „Treći kragujevački bataljon“

Katarina Podgorac, sekretar škole, davaće informacije roditeljima u vezi sa upisom u prvi razred – telefonom (065/22-12-017) ili mejlom (prvacitkb@gmail.com).

Vremenski interval u toku dana kada se roditelji mogu obratiti telefonom za dobijanje potrebnih informacija je od 10 do 13 časova radnim danom ili na elektronsku adresu (prvacitkb@gmail.com) u svakom momentu za odgovore u vezi sa upisom dece u prvi razred, kao i sve druge informacije u vezi sa radom škole u toku vanrednog stanja (odgovor će biti u najkraćem mogućem roku).

Osnovna škola „Svetozar Marković“

Prijavu za upis možete preuzeti na sajtu škole (LINK), a zatim poslati na mail ossm3@sbb.rs.

Ukoliko roditelji nisu u mogućnosti da popune zahtev dovoljno je da na mejl ossm3@sbb.rs ili na broj telefona 062/887-34-88 (sms, viber) pošalju sledeće podatke:

1. ime, prezime i jmbg deteta;

2. ime, prezime i jmbg jednog od roditelja;

3. adresu;

4. broj telefona

i obavezno naznačite da li se dete upisuje u klasično odeljenje ili odeljenje celodnevne nastave.

Osnovna škola „21. oktobar“

Roditeljima/drugim zakonskim zastupnicima dece koja su stasala za upis u prvi razred omogućeno je da elektronskim putem iskažu interesovanje za upis deteta za određenu osnovnu školu preko portala eUprava od 1.04.2020. g. u okviru opcije Iskazivanje interesovanja za upis u osnovnu školu. Bliže informacije možete pronaći na sajtu Ministarstva prosvete. (LINK)

Osnovna škola „Radoje Domanović“

Prijavu za upis možete preuzeti na sajtu škole (LINK), a zatim poslati na mail osrdomanovic@mts.rs

Osnovna škola „Sveti Sava“

Prijavu za upis možete preuzeti na sajtu škole (LINK), a zatim poslati na mail sv.upisprvaka@gmail.com

Osnovna škola „Stanislav Sremčević“

Prijavu za upis možete preuzeti na sajtu škole (LINK), a zatim poslati na mail upisprvakass@gmail.com.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon sekretara škole 064/902-1542 svakog radnog dana od 9 do 12

Osnovna škola „19. oktobar“

Prijavu za upis možete preuzeti na sajtu škole. (LINK) Sa sajta škole nije vidljivo da li će škola vršiti upis elektronski.  

Osnovna škola „Miloje Simović“

Prijavu za upis možete preuzeti na sajtu škole, (LINK) a zatim poslati na mail os.milojesimovic@mts.rs

Osnovna škola „Sreten Mladenović“

Prijavu za upis možete preuzeti na sajtu škole, (LINK) a zatim poslati na mail ossmdes@gmail.com

Osnovna škola „Julijana Ćatić“

Prijavu za upis možete preuzeti na sajtu škole, (LINK) a zatim poslati na mail pedagog.stragari@gmail.com

Osnovna škola „Dositej Obradović“

Još uvek nije objavila informacije o upisu, te je moguće samo iskazati interesovanje preko portala eUpis. (LINK)

Osnovna škola "Mirko Jovanović"

Prijavu za upis možete preuzeti na sajtu škole (LINK), a zatim poslati na mail upisprvakaosmj@gmail.com.