Mladi smešteni u hraniteljske porodice imaće, zahvaljujući Lokalnoj mreži podrške, na koga da se oslone kada napune 18 godina. Osnivanje Lokalne mreže pokrenuo je Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, a njoj se do sada priključilo 18 članica iz sektora socijalne zaštite, obrazovanja, privrede i zapošljavanja.

- Kako bismo mlade podržali na odgovarajući način, moramo da izađemo iz uskih okvira sistema socijalne zaštite, zbog čega smo se i odlučili da osnujemo lokalne mreže podrške mladima iz hraniteljskih porodica, u Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu i Čačku. One okupljaju organizacije, institucije i kompanije koje same predlažu načine kako mogu da podrže mlade, kaže Slaviša Sorak, direktor Centra za porodični smeštaj i usvojenje Slaviša Sorak.

Ova akcija je deo globalnog projekta „Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, ukupne vrednosti 4,7 miliona evra, koji finansira Evropska unija i sufinansira Vlada Republike Srbije.

Inicijativu je podržao i grad Kragujevac, potpisivanjem Memoranduma o razumevanju sa Centrom, na realizaciji projekta „Međusektorska sigurnosna mreža za aktivno uključivanje mladih u hraniteljskim porodicama“.

Načelnica Odeljenja za socijalnu zaštitu grada Kragujevca Lela Petrović istakla je da su ovim stvoreni uslovu da grad aktivno pomaže u rešavanju jednog od najvećih izazova pri izlasku mladih iz hraniteljskih porodica, kao što je integracija na tržištu rada i u lokalnoj zajednici.

Iz kompanije Adecco poručili su da im je veoma drago što su se priključili Lokalnoj mreži podrške, znajući sa kakvim izazovima se mladi susreću kada je u pitanju zapošljavanje. U okviru Lokalne mreže podrške u Kragujevcu, Adecco nastoji da mlade uputi na poslodavce koje mogu da im ponude praksu ili zaposlenje u skladu sa njihovim obrazovnim profilom, odnosno kompetencijama koje poseduju.

Iz Lokalne mreže podrške u Kragujevcu upućen je poziv svim relevantnim akterima da se priključe podršci mladima iz hraniteljskih porodica.