Grad Kragujevac će pokušati da putem pregovora vrati odmaralište Gradac, u Makarskoj, u faktički posed i svojinu grada.  

- Uprkos trenutno važećim pozitivnim propisma Hrvatske, postoje realne šanse da se putem pregovora sa relevantnim institucijama u toj republici može izvršiti mirna reintegracija nepokretnosti dečijeg odmarališta u mestu Gradac u faktički posed i svojinu grada Kragujevca, zaključeno je na sednici Gradskog veća Kragujevac.

Pored usvajanja izveštaja advokata Radmile Vukmir iz Beograda o preduzetim radnjama za utvrđivanje imovinsko – pravnog statusa te nepokretnosti, donet je i predlog mera koje će u narednih šest meseci preduzeti Gradski pravobranilac, imajući u vidu činjenicu da je grad Kragujevac 2009. godine u javnim ispravama Hrvatske upisan sa pravom upravljanja odnosno korišćenjem na predmetnim nepokretnostima.

Da podsetimo, pre godinu i po dana, gradsko veće je pokrenulo inicijativu za prodaju ove nepokretnosti.

Inače, Kragujevac je ovu parcelu kupio pedesetih godina prošlog veka od Opštine Makarska. Na tom zemljištu sagrađen je kompleks od šest zgrada, koji se do kraja osamdesetih koristio kao odmaralište za školarce iz Šumadije.