Opomene za neplaćena dugovanja koje je uči Nove godine Javno stambeno preduzeće „Kragujevac“ poslalo na adrese Kragujevčana izazvale su brojne nedoumice. Zbunjenost mnogih izazvala je činjenica da u opomeni nije navedeno koji računi nisu plaćeni, niti račun na koji je uplatu moguće izvršiti.

- Danima sam pokušavao da dobijem informaciju o kakvom dugu se radi jer sve redovno plaćam. Na kraju sam otišao prošlog petka u JSP i rečeno mi je da je u pitanju dug iz 2015. godine. Kada sam rekao da sam sam se konsultovao sa advokatom i da dug stariji od godinu dana ne moram da platim, službenica mi je odgovorila, pa ne morate, kaže N.V.

Da su opomene poslate i za dugove starije od godinu dana potvrđuje i Snežana Ćirković, direktorka JSP „Kragujevac“.

- Opomene su poslate sa presekom stanja obaveza na dan 07.12.2020. godine a odnose se na period od  oktobra 2015. godine do oktobra 2020. godine, kaže Snežana Ćirković, direktorka JSP „Kragujevac“.

Zakonom o obligacionim odnosima tačnije članovima 378 i 372 tog zakona, propisano je da neplaćeni računi za komunalne usluge zastarevaju za jednu godinu.

Po rečima direktorke JSP „Kragujevac“ nije u zakonskoj obavezi da neredovnim platišama upućuje opomene, ali su se na ovaj potez odlučili upravo „iz razloga da sugrađane podseti na njihove obaveze imajući u vidu da se dobrovoljnim plaćanjem izbegavaju dodatni troškovi koji nastaju u postupku pokretanja prinudne naplate“.

Zakon o obligacionim odnosima ne obavezuje preduzeća da dostavljaju opomene, međutim, Odlukom o objedinjenioj naplati komunalnih i drugih usluga koju je donela Skupština grada Kragujevca navodi se da je preduzeće „dužno, da pre pokretanja postupka prinudne naplate, dostavi korisnicima komunalnih i drugih usluga, pismene opomene za plaćanje neizmirenog duga“.

Zoran Nikolić iz Organizacije potrošača Kragujevca objašnjava da u slanju opomene za neplaćena dugovanja, čak i kada se radi o komunalnim dugovanjima koja nisu naplativa, nema ničeg spornog.

- Preduzeće je dužno da iskazuje stanje duga onako kako ga vodi u poslovnim knjigama, međutim, potrošač nema obavezu da dugovanje za komunalne usluge plati ukoliko je ono starije od godinu dana. Prigovor zastarelosti ne iskazuje se nakon opomene, već u slučaju da se vodi postupak pred sudom, ili pak potrošaču stigne predlog za izvršenje od izvršitelja. Tada se potrošač poziva na prigovor zastarelosti, objašnjava Nikolić.

Nekoliko čitalaca obratilo se portalu Pressek, jer nisu mogli da stupe u kontakt sa JSP, jer se kako tvrde na telefone navedene u opomeni niko nije javljao, a mail poslat na u opomeni navedenu adresu im se vraćao.

Po rečima Snežane Ćirković, „razlog za nezadovoljstva građana leži u činjenici da su linije zaista zauzete i to stvara utisak da zaposleni ne odgovaraju na pozive“.

- Moram napomenuti da preduzeće zaista (kao i mnoge druge institucije, preduzeća, finansijske organizacije…) obavlja posao sa ograničenim brojem zaposlenih zbog opravdanog odsustva izazvanog dejstvom virusa Covid-19, čijem uticaju su naravno izloženi svi građani, kaže Ćirković, pozivajući ujedno građane koji nisu dobili odgovor da poslate mail-ove proslede na mail snezana.cirkovic@jspkragujevac.rs „radi utvrđivanja razloga za nedobijanje odgovora“.

Na tačnost iskazanog duga na opomeni reklamacije se, kaže Ćirković, dostavljaju preduzeću. Takođe, oni koji žele da plate dug naveden u opomeni mogu da izvrše uplatu na broj računa na koji  su dosad vršili svoje uplate i koji se nalazi na svakom računu za komunalne usluge: 105-40040-92 a u pozivu na broj upisuje se šifra prostora.