Cene hleba kragujevačkih pekara veće su od juče za desetak odsto. Žitoproduktov beli hleb sada košta 53 dinara, a polubeli 50 dinara. Veće su od juče i cene hleba pekare Kraljev dvor, pa tako recimo beli hleb ovog proizvođača, koji je do juče košta 45 dinara, sada košta 50. Za 3 do 5 dinara veće su i cene osnovnih vrsta hleba Pekare Jevtić.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija saopštilo je 4. avgusta da je, po novoj Uredbi o obaveznom proizvodnji i prometu hleba, maloprodajna cena hleba od brašna T-500 ograničena na 53,50 dinara, dok je maksimalna proizvođačka cena ograničena na 45,88 dinara.

Takođe, Uredbom je ograničena i najviša ukupna stopa marže, obračunata na neto fakturnu cenu za sve ostale vrste hleba, umanjenu za rabate i popuste, a iznosi maksimalno 40%. Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, a primenjuje se od 9. avgusta i važiće 30 dana.