U budžetu grada Kragujevca je za prvih šest meseci ove godine ostvaren prihod od 2.698.196.258 dinara, što je 41,17 posto od 6.553.000.000 dinara, koliko je planirano Odlukom o budžetu za ovu godinu.

Najveći deo ovog novca predstavlja prihod od poreza, navodi se u izveštaju koje je Gradsko veće usvojilo na sednici održanoj 24. jula.

Naime, porez na zarade, porez na imovinu i ostali poreski prihodi iznose 80,15 odsto u ukupnim prihodima u budžetu, dok donacije i transferi učestvuju sa 7,90 odsto.

Rashodi i izdaci budžeta grada Kragujevca u istom periodu iznosili su 2.677.615.995 dinara, što predstavlja izvršenje godišnjeg plana od 40,86 posto.

U periodu od 1. januar do 30. juna izdaci za otplatu glavnice izvršeni su prema planovima otplate kredita u iznosu od 158.396.487 dinara.

Na sednici su donete smernice i rokovi za izradu Nacrta odluke o budžetu grada Kragujevca za 2020. godinu. Na osnovu tih smernica direktni budžetski korisnici treba da izrade predlog finansijskog plana i dostave Gradskoj upravi za finansije do 1. septembra ove godine.