Dugove koje su škole, vrtići, ali i pojedine ustanove kulture imali prema kragujevačkoj toplani trebalo bi da preuzme Grad Kragujevac. U pitanju je suma od 1,43 milijarde dinara. Glavni dug iznosi 887 miliona, dok je pripadajuća kamata nešto više do 558 miliona dinara.

Odbornici su na poslednjoj sednici Skupštine grada doneli odluku da grad, koji je kao osnivač imao obavezu da finansira ove troškove ustanova, preuzme dugove i sa Energetikom napravi reprogram kako bi ovaj dug bio izmiren. Ostalo je još da se sa odlukom složi i Vlada Srbije.

Na spisku dužnika nalazi se 17 osnovnih i srednjih škola, obe predškolske ustanove, Narodni muzej, Knjaževsko-srpski teatar, ali i Javno stambeno preduzeće, čiji se dug odnosi na obaveze u organizovanju i vršenju poslova objedinjene naplate komunalnih i drugih usluga na teritoriji grada Kragujevca

Dug je nastao na osnovu neplaćenih faktura za isporučenu toplotnu i električnu energiju i u pitanju su računi koji nisu plaćani godinama.

Po rečima Milana Ćirovića, direktora Energetike, u pitanju su potraživanja nastala pre 2015. godine, jer se od januara 2016. potraživanja redovno izmiruju.

-  Još uvek nismo dobili predlog reprograma zaostalih dugovanja. Ako se sa odlukom Skupštine grada složi Vlada Srbije znaćemo više detalja, kaže Ćirović.

Među 17 škola najveći dužnik je Srednja stručna škola, nastala spajanjem Politehničke i Druge tehničke škole. Ova škola Energetici duguje 268 miliona dinara.

- Veliki iznos duga posledica je spajanja dve škole u jednu, ali i činjenice da Energetika nas snabdeva ne samo toplotnom, već i električnom energijom. Dugovi su nastali pre 2015. godine. Skupština grada je u tom periodu neredovno i u nedovoljnom iznosu prebacivala sredstva za tekuće održavanje, a veliki broj škola je imao i probleme sa blokadom računa zbog neplaćenih troškova prevoza i jubilarnih nagrada, kaže Siniša Kojić, direktor Srednje stručne škole.

Sledeća na spisku dužnika je Druga tehnička škola sa 195 miliona dinara duga, slede Druga gimnazija, pa Osnovna škola „Stanislav Sremčević”.

- Iako se od 1. januara, 2016. godine, sve obaveze izmiruju redovno, nije realno očekivati da će grad Kragujevac i subjekti čiji je osnivač ili za koje ima zakonsku obavezu finansiranja tekućih rashoda moći da u bliskoj budućnosti iz tekućeg poslovanja izmire dospele obaveze prema Energetici DOO Kragujevac (obaveze čine više od 25% godišnjeg budžeta), navodi se u obrazloženju odluke.

Na koji način i u kom periodu će dug biti izmiren ne navodi se ni u gradskoj odluci. Napominje se, međutim, da se „dugoročnim reprogramom stvara mogućnost da obaveze budu izmirene u dinamici koju gradske finansije mogu da podnesu“.