Gradska uprava za društvene delatnosti u Kragujevcu objavila je spisak predškolskih ustanova čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice u koje se mogu upisati deca čiji roditelji ostvare pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi za radnu 2022/2023. godinu.

Spisak je objavljen u Službenom listu grada Kragujevca, na oglasnoj tabli Gradske uprave za društvene delatnosti i na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca. U pitanju su ukupno 19 predškolskih ustanova - Aviončić, Akvica, Beli anđeo, Vini Pu, Vrabac, Drugarstvo, Iskrica, Jabuka, Jagodica Bobica, Mali Princ, Oki-Land, Panda, Petar Pan, Čili i Vili, Šumska bajka, Šumska vila, Dobrica, Duga i Mini Mind.

Sa privatnim predškolskim ustanovama grad Kragujevac će zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama za radnu 2022/2023. godinu u roku ne dužem od 15 dana od dana objavljivanja ovog Spiska na oglasnoj tabli Gradske uprave za društvene delatnosti.