Prirodno matematički fakulet u Kragujevcu može da se podiči brojnim uspesima svojih studenata i diplomaca. Najnoviji u nizu postigla je Valentina Cmiljanović, master biolog - molekularni biolog. Ona je dobitnica je nagrade Fondacije dr Goran Ljubijankić za najbolji master rad iz oblasti molekularne biologije za 2019. godinu.

Nagradu je dodelio Upravni odbor Fondacije na Institutu za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI) (30. 1. 2020). U konkurenciji za nagradu je bilo 14 master radova, a nagradu su ravnopravno podelila 4 rada. Preostala tri nagrađena rada su sa samog Instituta IMGGI.

Valentina Cmiljanović  je završila master studije biologija-molekularna biologija na Prirodno matematikom fakultetu i odbranila završni rad pod naslovom „Uloga interleukina-6 u redoks ravnoteži i migracionom profilu ćelija humane placente u uslovima hemijske hipoksije”. Rad je odbranila u decembru prošle godine pod mentorstvom docenta dr Miloša Matića.

Podsećamo da je nedavno i master rad Vladimira Baraća, studenta master studija Informatike na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, proglašen za najbolji master rad iz oblasti računarstva u 2019. godini. (Vidi LINK)

Pored toga, devetoro studenata Prirodno matematičkog fakulteta dobilo je stipendiju Fonda za mlade talente. U pitanju su student Nemanja Vućićević, Dženana Gašanin, Jelena Dimitrijević, Vladimir Jovanović, Maja Laković, Jovana Marjanović, Aleksandra Milosavljević, Aleksandra Mihajlović i Bojana Pantović.