U toku je Konkurs za upis na  novi master program „Razvoj kompjuterskih igara”  na Univerzitetu u Kragujevcu. 

Nov studijski program obuhvata predmete iz oblasti digitalne umetnosti, narativnih tehnika, razvoja igara, animacije i računarstva. Pored predavača sa Fakulteta inženjerskih nauka, Filološko-umetničkog fakulteta, Instituta za informacione tehnologije i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, predavanja će izvoditi i predavači iz inostranstva, kao i predstavnici softverskih kompanija među kojima su 3Lateral, Playrix RS i Ubisoft, kao i Steinbeis institut, Comtrade Digital Services i Propter. Program podrazumeva obaveznu stručnu praksu od najmanje osam nedelja u nekoj od kompanija.

Konkurs je otovoren od 19. do 23. novembra 2020. godine, a svi zainteresovani kandidati prijave mogu da dostave u prostoriji Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata (zgrada Rektorata, ulica Jovana Cvijića bb, Kragujevac).

Pravo na upis imaju svi studenti koji su stekli visoko obrazovanje najmanje na osnovnim akademskim studijama, u obimu od 240 ESPB, na studijskom programu iz oblasti tehničko tehnoloških nauka ili iz oblasti umetnosti.

Svu dokumentaciju je moguće dostaviti i u elektronskoj formi, skeniranu, na mejl bojana.gerun@kg.ac.rs

Ako kandidat dostavi dokumentaciju u elektronskoj formi, u obavezi je da, ako ispuni uslove za upis, prilikom upisa dostavi svu dokumentaciju traženu Konkursom u originalu ili u overenoj kopiji.

Tekst Konkursa možete da vidite ovde.

Prve master programe iz oblasti gejminga u Srbiji realizuju univerziteti u saradnji sa Inicijativom „Digitalna Srbija”. 

Više o programima možete da vidite na sajtu Inicijative.