U okviru inicijative „Za čistiji Kragujevac”, sufinansirane sa 1.2 miliona dinara od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine, planirano je uklanjanje 12 najvećih divljih deponija u gradu, uz instalaciju video nadzora.

Kako je najavljeno divlje deponije će biti uklonjena na lokacijama: Erdeč - Gasna stanica (Raje Vuksanovića), Korman I (pored puta od JKP Šumadija ka Korman putu), Korman II (pored puta od JKP Šumadija ka Korman putu), Nadvožnjak (Bresnica ispod ulice Jovana Ristića), Čegarska (Metino brdo), Okretnica (Jugoslovenska), Voje Radića (ulaz u Šumarice), Sunčani breg (Cajgetova), Bresnička (Bresnička u delu blizu groblja), Čomića vila (Desankin venac), Martinova (Martina Luktera Kinga) i Košutnjak (Košutnjak kod starog hotela).

Već je urađen pilot-projekat na Metinom brdu, gde su deponije uklonjene i područje pošumljeno kako bi se sprečilo ponovno formiranje otpada.

Nedavno je lokalna vlast najavila i postavljanje sigurnosnih kamera za video nadzor na lokacijama s najvećim brojem divljih deponija.

Prva kamera će biti instalirana ispod nadvožnjaka u Ulici dr Jovana Ristića, gde Kragujevčani često odlažu otpad. Detalji o rasporedu kamere na drugim lokacijama još nisu precizirani.