Grad Kragujevac doneo je odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama, na osnovu kojih će se razrezivati porez za sledeću godinu.

Naime, prosečna cena kvadratnog metra odogovarajuće nepokretnosti po zonama utvrđena je na osnovu 1.208 ugovora o prometu nepokretnosti, u periodu od 1. januara do 30. septembra 2017. godine, koje su javni beležnici dostavili Poreskoj upravi.

Prosečna cena kvadratnog metra stana u Ekstra zoni, u iznosu od 107.957 dinara, utvrđena je na osnovu cena iz 188 ugovora o prometu stanova u ovoj zoni, dok je prosečna cena za kvadratni metar kuće za stanovanje utvrđena na osnovu četiri ugovora o prometu u iznosu od 56.084 dinara.

U I zoni prosečna cena kvadratnog  metra za stan je 92.698 dinara, a za kuću 54.458 dinara. Prosečna cena kvadrata za stan u II zoni utvrđena je u iznosu od 78.868, a u kući 31.200 dinara.

U III i IV zoni prosečna cena kvadrata u stambenim zgradama je 60.188 dinara. U kućama za stanovanje u III zoni utvrđena cena kvadratnog metra je 32.222, a u IV zoni 22.722 dinara.

S obzirom na to da nije bilo ugovora o prometu stanova u V zoni, cena nije utvrđena za kvadratni metar stana, dok je za kuće na osnovu 16 ugovora o prometu iz 2018. godine utvrđena u iznosu od 14.843 dinara.

Odlukom su takođe utvrđene cene kvadratnog metra po zonama za poslovne zgrade, garaže i garažna mesta, zatim, cene kvadratnog metra građevinskog i poljoprivrednog zemljišta po zonama kao i kvadratnog metra šumskog zemljišta.