Grad Kragujevac će 2021. godine za lečenje bolesne dece iz budžeta izdvojiti 5 miliona dinara.

- Sredstva planirana za proslavu Nove godine i vatromet preusmerena su za lečenje bolesnih sugrađana odnosno dece, tako da je u budžetu za 2021. godinu za tu namenu opredeljeno pet miliona dinara, saopštilo je Gradsko veće Grada Kragujevca.

Ova odluka rezultat je javne rasprave o Nacrtu budžeta za narednu godinu. Na adresu gradske uprave stiglo je 12 predloga da se sredstava za proslavu Nove godine i vatromet preusmere na lečenje bolesne dece.

Prihvaćen je i predlog za uvećanje sredstava za sufinansiranje medija. Umesto tri miliona za ostvarivanje i unapređenje javnog interesa u oblasti javnog informisanja  na teritoriji grada Kragujevca biće opredeljeno deset miliona dinara.

Javna rasprava trajala je od 24. novembra do 2. decembra. U tom periodu putem pošte, glasačke kutije, predaje popunjenih upitnika preko mesnih zajednica i elektronskim putem pristiglo je 98 predloga i sugestija.

Među sugestijama i predlozima koji su pristigli su i postavljanje ležećeg policajca u pojedinim ulicama, izvođenje radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, unapređenje javne rasvete, izgradnja odmarališta Bešnjaja i Žeželj, subvencije za izolaciju zgrada.

- Svi predlozi koji nisu prihvaćeni dostavljeni su resornim Gradskim upravama, najpre Gradskoj upravi za razvoj jer se prevashodno odnose na razvoj infrastrukture, koja će predloge razmatrati i obuhvatiti u odgovarajućim programima koje realizuje, u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta, počev od rebalansa za 2021. godinu, navodi se u saopštenju Gradskog veća.

U javnoj raspravi o budžetu prvi put su učestvovale i sve srednje škole, a među prioritetima su bili uređenje školskih dvorišta, nabavka bele ili interaktivne table, poboljšanje grejanja u školi, sređivanje svlačionica pri fiskulturnoj sali, itd. Ukupan broj đaka koji je glasao je 5.792  što je 80 posto od ukupnog broja srednjoškolaca, a prihvaćeno je deset đačkih projekata, ukupne vrednosti pet miliona dinara.

Gradsko veće na sednici održanoj 4. decembra utvrdilo je predlog Odluke o budžetu za 2021. godinu i uputilo odbornicima Skupštine grada na razmatranje i usvajanje. Prihodi i primanja odnosno rashodi i izdaci budžeta utvrđeni su u iznosu 9.267.000.000 dinara.