U sredu 13. septembra, ukoliko se za to stvore povoljni meteorološki uslovi, Društvo za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju obaviće tretman suzbijanja odraslih komaraca na teritoriji Kragujevca.

Tretmanom će biti obuhvaćene ulice sa dosta vegetacije, parkovi, igrališta, a tretiraće se uređajima sa zemlje od 18 do 22 sata.

U pojedinim delovima grada biće izvedeno zadimljavanje (Šumarice) - preparatom Aqua K-Othrin na bazi Deltametrin-a i Icon 2.5 na bazi Lambda Cihalotrina.