Radovi na terenu za male sportove iza hotela Kragujevac su završeni. Za kompletnu rekonstrukciju, Grad je izdvojio oko 1,8 miliona dinara, bez PDV-a, a za radove je bilo zaduženo preduzeće „Šumadija d.o.o“.

Urađena je ograda, nova asfaltna podloga, postavljen novi koš i golići za mali fudbal.