Zaposleni naučnici i istraživači u Centru za bioinženjering Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu izrađuju vizire namenjene zdravstvenim radnicima koji rade sa pacijentima zaraženim korona virusom.

Ovim gestom žele da, kako kažu, pomognu u sprečavanja širenja virusa među zdravstvenim radnicima i pruže im podršku u borbi protiv epidemije,

Viziri će pokloniti medicinskom osoblju koje dolazi u kontakt sa zaraženim pacijentima.