Lekar Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, prof. dr Milovan Matović, rukovodilac Centra za nuklearnu medicinu, dobio je priznanje Međunarodne medicinske olimpijade za 2022. godinu, za brojna istraživanja i motivisanje ostalih kolega da učestvuju u medicinskim naučnim aktivnostima.

On je ovo laskovo priznanje dobio na Međunarodnoj medicinskoj olimpijadi (International Medical Olympiad), koja promoviše medicinske nauke kao uzor od najšireg društvenog interesa, afirmiše Hipokratovu medicinu među kolegama širom sveta i ukazuje na važnost razvoja i širenja granica medicinske nauke. Ova manifestacija je ove godine održana u Solunu po šesti put.

Milovan Matović (1955) srpski je specijalista nuklearne medicine, univerzitetski profesor i naučni radnik. Diplomirao je 1980. i magistrirao 1991. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. On je specijalista nuklearne medicine i subspecijalista medicinske informatike. Matanović je šef Katedre za nuklearnu medicinu na Fakultetu medicinskih nauka.

Autor je i koautor u preko dve stotine publikacija, od čega oko četrdeset naučnih radova objavljeno u časopisima sa Thomson-Reuters liste. Zaposlen je pri Centru za nuklearnu medicinu UKC Kragujevac, čiji je rukovodilac.

Dobitnik je dve nagrade koju dodeljuje Udruženje nuklearne medicine Srbije, nagrade „Milovan Antić”, za najbolji rad publikovan u prethodnoj godini u međunarodnim časopisima. Njegovi pojedini radovi citirani su u prestižnim strukovnim američkim časopisima.