Sindikalna organizacija Zastava oružje uputila je zahtev ministru odbrane Aleksandru Vulinu da spreči sprovođenje odluke Nadzornog odbora i generalnog direktora fabrike Zastava oružje AD kojom se nalaže da se ulazna kontrola fabrike izbaci iz sadašnjeg prostora, a kako bi se u isti uselio sindikat ASNS.

- Radi se o sindikatu koji ima oko 80 svojih članova, i koji već ima prostor u istoj zgradi nedaleko od prostora u kome se već decenijama nalazi ulazna kontrola, a kome je nedavno generalni direktor fabrike Mladen Petković, uz podršku Ivice Marjanovića, dao nezakonitu reprezentativnost, stoji u saopštenju Sindikalne organizacije Zastava oružje.

Dalje se navodi da je Nadzorni odbor kojim je predsedavao Ivica Marjanović 12. 09. ove godine doneo štetnu odluku da se u najkraćem roku izbaci ulazna kontrola iz fabričkog  prostora, i prebaci u zgradu koja se nalazi na sasvim drugom kraju fabrike i u prostor koji je potpuno neadekvatan i nefunkcionalan za te namene.

- Takva odluka je nastavak urušavanja fabričkog sistema koje se sprovodi u poslednje dve godine od strane Nadzornog odbora. Naročito zabrinjava što članovi Nadzornog odbora i rukovodstvo fabrike znaju da će se rušenje strateške tačke kontrole direktno odraziti na kvalitet ulaznih sirovina, što za fabriku može biti veoma skupo i neispravljivo, stoji u saopštenju.

U pitanju je devastacija dela kontrole u kome se vrše merenja, poređenja, provera i ocena ulaznih fluida neophodnih za proces proizvodnje, od čega zavisi krajnji kvalitet proizvoda.

Odbor Sindikalne organizacije Zastava oružje, koji zastupa interese 1.900 članova,  zahteva od Ministarstva odbrane da poništi štetnu odluku Nadzornog odbora, kao i da, zbog svega što je urađeno na štetu fabrike, pokrene proceduru smene predsednika Nadzornog odbora fabrike Zastava oružje AD pukovnika Ivice Marjanovića.

Odbor Sindikalne organizacije je doneo odluku da će, ukoliko Ministarstvo odbrane ne zaustavi  rušenje fabričkog sistema i ne onemogući izbacivanje ulazne kontrole iz sadašnjeg prostora,  organizovanjem protesta i blokadom sprečiti stvaranje veće štete fabrici od čijeg funkcionisanja zavise sudbine oko 2.600 radnika fabrike i  članova njihovih porodica.