Akademik Ivan Gutman, profesor emeritus Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, dobitnik je ovogodišnje Oktobarske nagrade Grada Sombora.

Gradsko veće Gradsko veće Grada Sombora je na poslednjem zasedanju donelo odluku da se priznanje grada dodeli jednom od najznačajnijih domaćih naučnika koji godinama živi i radi u Kragujevcu. Priznanje bi trebalo da bude uručeno na Dan oslobođenja Sombora, 21. oktobra.

Rođeni Somborac, Ivan Gutman, u ovom vojvođanskom gradu je završio osnovnu i srednju školu. Potom upisuje Prirodno-matematički fakultet u Beogradu, grupa hemija. Studije završava u roku sa prosečnom ocenom 10. Kraće vreme je bio honorarni asistent na istom fakultetu.

U periodu od 1971. do 1977. godine  bio je član Grupe za teorijsku hemiju Instituta „Ruđer Bošković”, u Zagrebu, napredujući od zvanja asistenta-pripravnika do višeg-asistenta. Magistrirao je na Univerzitetu u Zagrebu, 1973. godine, iz oblasti teorijske organske hemije. Te godine je iz iste oblasti i doktorirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, zaposlio se 1977. godine i na njemu radio sve do odlaska u penziju 2012. godine. U zvanje redovnog profesora biran je 1984. godine.

Nakon penzionisanja, oktobra 2012. godine, postaje emeritus profesor na istom fakultetu.

Izvodio je nastavu iz više predmeta iz oblasti fizičke, kompjuterske i teorijske hemije. Na PMF-u u Kragujevcu je od proleća 1981. godine organizovao seminar „Matematičke metode u hemiji“ koji je radio aktivno i bez prekida sve do proleća 2006. godine. U okviru ovog seminara održano je više od 1.000 predavanja domaćih i stranih naučnika.

Tokom svoje karijere Ivan Gutman objavio je više od 1.400 naučnih radova i oko 300 stručnih radova. Na njihovoj izradi sarađivao je sa 770 kolega iz zemlje i inostranstva.

Pored desetak radova monografskog i revijskog karaktera napisao je i šest knjiga objavljenih kod renomiranih izdavača u inostranstvu. Radovi su mu citirani preko 30.000 puta u naučnim radovima drugih autora i preko 5.100 puta u više od 460 knjiga i udžbenika.

Član je SANU od 1988. godine, a redovni član od 1997. godine.