Gradu Kragujevcu koji je aplicirao kao nosilac, a opština Batočina kao partner, odobreno je 215.000 evra za realizaciju projekta „Efikasno upravljanje imovinom – valorizacija imovine i novi organizacioni okvir”.

Cilj ovog projekta je unapređenje organizacione strukture za upravljanje imovinom, izgradnja kapaciteta u oblasti vrednovanja imovine, ažuriranje baze podataka o nepokretnostima, kao i popunjavanje centralnog registra kojim upravlja Republička direkcija za imovinu, kroz jačanje postojećih ljudskih, tehničkih i organizacionih kapaciteta za upravljanje imovinom.

U prvoj fazi planirana je analiza i nabavka projektom definisane IT opreme (računara, multifunkcionalnih uređaja i laptopova), kao i unapređenje softvera za uravljanje imovinom.

Planirano je da Kragujevac obuči osam, a Batočina dva zaposlena za poslove procenitelja. Inače, Kragujevac ima oko 3.000 objekata, koje vodi kao svoju imovinu, ali vanbilasno. Naime, u ovom trenutku vrednost procenjuje Poreska uprava, ali samo za objekte koji su u postupku prodaje.

Treća faza je legalizacija svih onih javnih objekata kao što su zgrade, škole, ustanove, vrtići koji zbog toga nisu mogli da budu uknjiženi. Projekat će trajati 18 meseci.