Vlada Srbije donela je rešenje o dodeli 3,1 milijarde dinara (oko 26,6 miliona evra) lokalnim samoupravama „usled smanjenog obima prihoda budžeta lokalne vlasti i drugih razloga”.

Najviše novca dodeljeno je Beogradu i Kragujevcu – po 300 miliona dinara, ili oko 2,5 miliona evra, vidi se iz rešenja objavljenog u Službenom glasniku.

Zanimljivo je da Vlada Srbije ponovo dotira Kragujevac, iako je gradonačelnik Radomir Nikolić svojevremno tvrdio da je ovogodišnji budžet grada racionalno isplaniran. Vidi LINK.

- Reč o racionalnom budžetu, koji je koncipiran na jednakim i realnim prihodima i rashodima, rekao je Nikolić lane na sednici na kojoj se raspravljalo o budžetu.

Ovogodišnji budžet od 7,12 milijardi dinara, u julu je rebalansom uvećan za dodatnih milijardu i 500 miliona dinara. 

Predsednik skupštine Miroslav Petrašinović je tada rekao da je rebalans budžeta zasnovan na realnim procenama prihoda i primanja grada Kragujevca do 31. maja 2019. godine, a okosnica prihoda do kraja budžetske godine, biće prodaja imovine investitorima koji grade nova fabrička postrojenja. Vidi LINK.

Vlada Srbije pak u rešenju o dodeli sredstava lokalnim samoupravama navodi, da se novac raspoređuje „za izvršavanje obaveza budžeta lokalne vlasti” zbog manjih budžetskih prihoda i razloga „koje nije bilo moguće predvideti u postupku pripreme i donošenja budžeta, a koji mogu dovesti do ugrožavanja tekuće likvidnosti”.

Među šumadijskim opštinama sredstva iz republičkog budžeta dobiće Batočina (6.000.000 dinara), Knić (10.000.000 dinara), Aranđelovac (10.000.000 dinara), Rača (20.000.000 dinara), Lapovo (10.000.000 dinara).