Gradska izborna komisija u Kragujevcu, na jučerašnjoj sednici, donela je zaključak o otklanjanju nedostataka Izborne liste „Sad il’ nikad - Kragujevac bira!“. Naime, izborna lista kojom Srpska narodna partija, Srpska desnica i Udruženje boraca Šumadije na predstojećim lokalnim izborima nastupa u koaliciji sa Srpsko ruskom partijom „Vukovi“, sadrži nedostatke koji su smetnja za njeno proglašenje.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da su 802 izjave birača koji podržavaju izbornu listu „Sad il’ nikad – Kragujevac bira!” overene pre datuma zaključivanja koalicionog sporazuma. Pored toga, podnosioci ove izborne liste nisu dostavili saglasnost udruženja Srpska desnica, da u nazivu svoje izborne liste kandidata za odbornike u Skupštini grada koriste njihovo ime.

U skladu s tim, Gradska izborna komisija grada Kragujevca podnosiocu liste naložila je da najkasnije u roku od 48 sati od časa dostavljanja zaključka otkloni nedostatke tako što će dostaviti izjave birača da podržavaju izbornu listu kandidata za odbornike u Skupštini grada, potpisane i overene posle datuma zaključivanja koalicionog sporazuma.