Medijsko sklonište u Kragujevcu skreće pažnju javnosti na nedopustivo ponašanje nadležnih na gradilištu Gradske tržnice, koji su nakon urušavanja dela objekta pod zaštitom države, branili reporteru N1 da snima srušeni deo pijace.

- Ometajući novinara u obavljanju profesionalnog zadatka, oni su pokušali da onemoguće uvid javnosti u dešavanja tokom radova na zgradi, koja ima veliku kulturno-istorijsku vrednost za grad i državu i čiju rekonstukciju će platiti upravo građani i građanke Kragujevca, saopšteno je iz ovog udruženja.

Kako N1 prenosi, poslovođa je verbalno pretio novinaru koji se nalazio na javnoj površini. Potom je i načelnik sekretarijata za komunalne poslove grada Kragujevca, Radosav Vulović, tražio od reportera N1 da kaže da li ima dozvolu za snimanje i zahtevao da se legitimiše, ali nije imao komentar kako se urušio deo objekta zgrade koja je kulturno dobro.

Novinara N1 zatim je na mobilni telefon pozvala osoba, koja nije htela da se predstavi i raspitivala se o snimcima i fotografijama urađenim kod stare pijace, objavila je ta televizija.

- Iako smo svesni da je ovakvo ponašanje odgovornih u preduzeću kom su povereni poslovi na rekonstrukciji Gradske tržnice, kao i nadležnih u gradskoj upravi, rezultat društvene klime u kojoj su pretnje i napadi na novinare postali gotovo svakodnevica i mahom prolaze bez ikakvih sankcija, smatramo da je obaveza svih koji teže uređenom, demokratskom društvu da ovakvo ponašanje javno osude, kažu u Medijskom skloništu.

Oni apeluju na javne funkcionere i službenike, kao i na sve koji su na bilo koji način uključeni u javne poslove, da novinarima i drugim medijskim radnicima omoguće uslove za rad, budu dostupni za izjave i komentare i olakšaju pristup informacijama, kako bi javnost bila istinito i objektivno informisana o svim pitanjima od javnog značaja.