Bratislav Milanović, osnivač i vlasnik MIND Group, donirao je medicinsku opremu Kliničkom centru Kragujevac, vrednu više od 5,5 miliona  dinara.

Milanović je donirao najsavremenije pacijent-monitore sa svim neophodnim modulima, touch screen i wi-fi tehnologijom, koji su veoma važni za praćenje vitalnih funkcija i fizioloških parametara kod pacijenta na mehaničkoj ventilaciji ili u anesteziji.

Takvi pacijent-monitori su sastavni deo savremeno opremljenih zdravstvenih ustanova najvišeg nivoa. Ujedno i najvažnije, ovaj tip pacijent-monitora zadovoljava sve kliničke potrebe lekara, omogućava pregled svih informacija o stanju pacijenta i donošenje brzih i kvalitetnih odluka u lečenju.

Primena pacijent-monitora, posebno tako visoke klase i kvaliteta ima značajno mesto i u uobičajenom funkcionisanju hirurških sala i jedinica intezivnog lečenja, čime je u Kliničkom centru Kragujevac učinjen dugoročno kvalitativni pomak.

Oprema je stigla u Klinički centar Kragujevac i montirana je, tako da je već na raspologanju lekarima u lečenju i praćenju najtežih pacijenata.